Studieopdrachten

Studieopdrachten kunnen betrekking hebben op een grote diversiteit aan constructies gerelateerde onderwerpen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Ontwikkeling berekeningsmethodieken voor bouwproducten;
  • Begeleiding bij de ontwikkeling van software voor het berekenen van constructies, bijvoorbeeld voor Prepal en CVK/VNK;
  • Duurzaamheid van beton, waaronder een studie naar de levensduurverwachting van de Stormvloedkering Oosterschelde;
  • Toepassing hoge-sterkte beton in hoogbouw en sluisdeuren;
  • Berekeningsmethodiek bij het springen van schoorstenen;
  • Studies in verband met voorschriften en richtlijnen;
  • Het ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor software voor het berekenen van constructies;
  • Versterken van stalen bruggen met Hinder Arme Beton Overlaging
Overzicht Hinder Arme Beton Overlaging
Principe Hinder Arme Beton Overlaging
Ontwikkeling rekenprogramma voor kalkzandsteenconstructies