Schadegevallen

De vraag naar adviezen op het gebied van schadegevallen is de afgelopen jaren toegenomen.

Er zijn meer dan 1.000 gevallen behandeld, voor het grootste deel in opdracht van expertisebureaus, verzekeringsmaatschappijen en bouwbedrijven. In grote lijnen bestaat de behandeling van een schadegeval uit het vaststellen van de oorzaak of oorzaken van de schade, het (zo nodig) opstellen van een herstelplan en het verlenen van technisch inhoudelijke assistentie bij de juridische afwikkeling.

Medewerkers van het bureau worden regelmatig gevraagd op te treden als arbiter, bindend adviseur of als getuige-deskundige voor rechtbanken, de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland en het NAI.

De beschouwde schadegevallen zijn in te delen in: brandschade, wateraccumulatie, scheurvorming, wapeningscorrosie, schade aan betonconstructies met VZA, schade aan gemetselde gevels, zettingen, bouwkundige schade, vorstschade, trillingsschade, stormschade, gasexplosies, instortingen en oppervlakteschade.

Enkele bekende gevallen waarbij Adviesbureau Hageman betrokken is geweest bij de analyse en/of hersteladviezen zijn:

  • Balkons Patio Sevilla te Maastricht;
  • Bos en Lommerplein complex te Amsterdam;
  • Gevel van de Zurichtoren in Den Haag.
Proefstuk voor het uitvoeren van onderzoek naar aanleiding van het bezwijken van de balkons bij Patio Sevilla
Destructief onderzoek naar aanwezige wapening bij het complex Bos en Lommerplein
Bezweken betonnok
Bezweken door wateraccumulatie